06/08 Evacuatie. Wel of niet?

Onder juristen wordt met regelmaat gemopperd op de huidige redactie van de Wet Rampen en zware ongevallen jo. Gemeentewet, die het afkondigen van een verplichte evacuatie niet zou toestaan. De artikelen 175 en176 van de Gemeentewet bieden volgens de kenners onvoldoende wettelijke grondslag om het (grond)recht op privacy (artikel 10 Grondwet) te beperken. De redenering is als volgt: de bevoegdheden die een burgemeester in zijn rol als opperbevelhebber heeft met het noodbevel en de noodverordening zijn algemeen van aard en onvoldoende specifiek om ook Grondwetsartikelen te beperken.

Omdat van tijd tot tijd een evacuatie toch nodig blijkt, wordt in de praktijk doorgaans voor de pragmatische oplossing gekozen. Evacuaties, zoals in het Rivierengebied in 1995, krijgen met de nodige overtuigingskracht een 'verplichtend karakter' mee. Als puntje bij paaltje komt mogen achterblijvers, verstoken van elektriciteit, water en hulpdiensten, echter blijven zitten waar zij zitten. Tenzij men zich op de openbare weg begeeft, omdat men dan op basis van de noodverordening alsnog uit het gebied kan worden verwijderd.

De Wet Veiligheidsregio's heeft de bevoegdheden voor de opperbevelhebber niet nader gespecificeerd. Met het oog op alle aandacht voor overstromingsrisico's en de wens om in hoogwatersituaties delen van het land verplicht te evacueren, is het een gemiste kans als de verplichte evacuatie niet alsnog wettelijk geregeld wordt.

6 augustus 2007
NGB/Wouter Jong

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>