10/08 De windhoos van Borculo

Het is al enige tijd terug, maar op 10 augustus 1925, exact 82 jaar geleden, vond een van de grotere natuurrampen in de Nederlandse geschiedenis plaats. Het Gelderse Borculo werd getroffen door een windhoos. Vier mensen kwamen om, meer dan tachtig mensen raakten gewond.

De avondeditie van de NRC beschrijft de volgende dag, 11 augustus 1925, de situatie in de omgeving van Borculo, alsof het een inleiding is op een reguliere Beleidsteam-oefening: "Gisteravond heeft zich in de omgeving van Didam een noodweer ontlast, zooals zelden in ons land is voorgekomen. Tegen halfzeven kwam de bui uit het Zuiden aanzetten. Een hevig onweer, gepaard met een slagregen, was de inleiding. Daarna kwam een stevige wind opzetten, die allengs in kracht toenam. Plotseling bemerkten de verschrikte bewoners van Didam, dat van de Zuidzijde, van den kant van de Babbericher Allee, een hoos kwam aanzetten, een wervelwind, die met geweldige kracht alles wat hij op zijn weg tegenkwam, in het rond smeet."

Het dak van de kerk van Borculo is er na passage van de tornado helemaal af. Ook de schade aan omliggende gebouwen is groot. Bron: site Herman Dute, Borculo.

De burgemeester kon direct na de ramp een beroep doen op de genietroepen uit Utrecht, die met allerhande spullen oostwaarts reden. Het boekje "Verwoest Borculo in beeld" (met voorwoord van Jhr Ir R.R.L. De Muralt, burgemeester van Borculo) spreekt over 500 wakkere geniesoldaten die de verwoeste stad binnentrokken, gewapend met zagen en bijlen. Een knap staaltje civiel-militaire samenwerking avant la lettre...

10 augustus 2007
NGB/Wouter Jong


Verder lezen?

Pagina op weer.nl over de Cycloon van Borculo
De editie van het NRC is na te lezen in het digitale (online) krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>