29/08 Een minder bekende les van Katrina

Deze dagen is het twee jaar geleden dat Katrina toesloeg op de kusten van Louisiana en de dijken rond New Orleans verwoestte. Sindsdien is het nodige gebeurd, zowel in New Orleans als in Nederland. De ramp heeft als een vliegwiel gewerkt en het thema 'overstromingen' opnieuw op de kaart gezet. Met de vorming van de Taskforce Management Overstromingen en een grote overstromingsoefening met Bonfire-achtige proporties die voor 2008 gepland staat, lijkt het erop dat overstromingen als thema inmiddels sterker in de belangstelling staat dan terrorisme.

Natural disasters versus man made disasters
Los van de ernst van de verwoestingen gaf Katrina een interessante bevestiging van een minder bekend fenomeen. Bij natuurrampen blijkt het aantal doden in allereerste instantie namelijk te worden onderschat, waarna een sterke overcorrectie plaatsvindt. Op de eerste dag van de overstromingen in New Orleans was nog geen sprake van slachtoffers, maar spraken burgemeester Nagin en de gouveneurs van Louisiana en Mississippi al over een verwacht aantal van duizenden doden.

Monument Vuurwerkramp Enschede

Begin oktober 2005 werd officieel een einde gemaakt aan de zoektocht naar slachtoffers. Sindsdien zijn nog slechts enkele slachtoffers gevonden in het rampgebied. Het officiële dodental staat op 1.836 personen. Veel minder dan de initiële schatting van tienduizend doden, die op 4 september 2005 door burgemeester Nagin van New Orleans in een aflevering van het CBS-programma 60 minutes werd afgegeven. Bij grote crisis of rampen is dit een regelmatig voorkomend fenomeen. Hoge schattingen van het dodental vlak na de crisis, om vervolgens met lagere officiële aantallen slachtoffers te eindigen.

Bij zogenoemde man made disasters doet het tegengestelde zich voor. Bij de Bijlmerramp en de Vuurwerkramp maakten de media in eerste instantie een grote overschatting van het aantal slachtoffers. De standvastigheid waarmee Jan Mans vasthield aan ca 20 doden werd met ongeloof ontvangen. Later, toen de ware omvang van de Vuurwerkramp duidelijk werd, bleek dat de schatting in de buurt lag van het uiteindelijk aantal van 23 slachtoffers.

28 augustus 2007
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Een uitgebreide pagina over Katrina te vinden op Wikipedia (Engelstalig).
Nederlandse initiatieven omtrent overstromingsrisico´s zijn onder meer Evacueren kun je leren! en de Taskforce Management Overstromingen.
Het themanummer van de Nieuwsbrief Crisisbeheersing over overstromingen is hier te downloaden (ca 3 Mb).

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>