06/09 Gemeentelijke deelprocessen gedeeld

Deze keer geen ramp of crisis. Vanmorgen heeft het NGB zich gepresenteerd tijdens het viermaandelijks overleg van de Coördinatoren Gemeentelijke Processen Veiligheidsregio. Het secretariaat van het overleg ligt bij het Programmabureau Veiligheidsregio's (Roelant Schenk en Annemieke Vos). In het overleg wordt getracht de lessen die de verschillende regio's opdoen bij het implementeren en afstemmen van de gemeentelijke deelprocessen onderling te delen.

Het overleg is kenmerkend voor een tendens in veiligheidsland. In toenemende mate worden lessen gedeeld tussen vakgenoten. De burgemeesters via het NGB, de voorlichters via het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie, de gemeentesecretarissen en de Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid via een eigen overleg. Onder het mom 'beter goed gejat dan slecht bedacht' worden grote slagen gemaakt met het verder professionaliseren van de gemeentelijke rampenbestrijdingskolom.

Onze rol valt weliswaar buiten de reguliere gemeentelijke deelprocessen uit het crisisbeheersingsplan cq rampenplan, toch leek het ons belangrijk dat men weet welke rol het NGB kan vervullen voor burgemeesters in crisistijd.

Op hoofdlijnen betekent dit:
1) het ondersteunen van burgemeesters en het overdragen van lessen van collegabestuurders en
2) het leggen van verbinding tussen burgemeesters in crisisomstandigheden en ervaren collega-bestuurders.

Een dergelijke rol hebben wij nu een aantal malen voor burgemeesters in het land mogen vervullen. Daarnaast zullen wij ons de komende periode ook inzetten voor:
3) nieuwe cursussen in het kader van het Opleidingsprogramma 2008,
4) het organiseren van de (bekende) intervisiebijeenkomsten,
5) het desgewenst geven van feedback op (concept)evaluaties van incidenten en
6) de voorbereiding op de verantwoordingsfase in de gemeenteraad.

Uiteraard zult u van tijd tot tijd op de hoogte worden gebracht van de vorderingen, via vak-e-mail en Burgemeestersblad.

6 september 2007
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
De website van het Programma Veiligheidsregio's is hier te vinden.

Reageren?
Reacties op deze weblog zijn welkom. Klik hier om te reageren.

naar vorige weblog

U bent hier

<div></div>