Evaluatie rellen Oranjefeesten Pijnacker

Op zaterdag 6 mei 2006 vindt in Pijnacker een grote feestavond plaatsgevonden. Kort na beëindiging van het feest (tussen 00.30 en 00.45 uur) heeft de politie moeten optreden en is een parate eenheid ingeschakeld om bezoekers af te voeren in één richting. Dit gaat gepaard met stevige schermutselingen en het uitdelen van rake klappen. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de gebeurtenissen laten evalueren. De belangrijkste punten uit het evaluatierapport zijn:

 • Professionaliseer het evenementenbeleid en maak een onderscheid tussen
  reguliere evenementen, evenementen met een verhoogde aandacht en zogenaamde
  risico-evenementen.
   
 • Bespreek alle risico evenementen in het politieoverleg en driehoeksoverleg en stem de tolerantiegrenzen duidelijk af met de politie, daarbij rekening houdend met de lokale omstandigheden
   
 • Maak de afspraak expliciet dat de burgemeester bij incidenten ‘met enige impact’ direct wordt geïnformeerd 
   
 • Maak expliciet dat de burgemeester wettelijk gezien geinformeerd dient te worden bij de inzet van mobiele eenheid
   
 • Bestempel incidenten sneller als een crisis en werk in dat geval conform de gemeentelijke (crisis)draaiboeken
   
 • Wees niet terughoudend met het opstarten van het nazorgtraject

Verder lezen?
Download het evaluatierapport (PDF, 346 Kb) dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Hier vindt u het interview met burgemeester Buddenberg over de rellen in Pijnacker.

Overige incidentevaluaties
Het NGB heeft meer incidentevaluaties geanalyseerd op de voor burgemeesters relevante, bestuurlijke punten. Het overzicht van deze evaluaties vindt u hier.


Bewerking: NGB/Wouter Jong

U bent hier

<div></div>