Marianne Burgman ( Dijkverschuiving Wilnis 26-8-2003)

Samenvatting
Marianne Burgman is burgemeester van De Ronde Venen. In haar gemeente doet zich in de nacht van 26 augustus 2003 een crisis voor, als de veendijk in Wilnis na langdurige droogte verschuift. Een woonwijk staat in korte tijd onder water. In hoog tempo moeten 2.000 mensen worden geevacueerd. Burgman licht toe welke verschillende rollen een burgemeester speelt. Ook gaat zij in op de enorme nasleep die een crisis als deze met zich meebrengt.

Specifieke lessen
Belangrijke leermomenten bij de dijkverschuiving in Wilnis bleken onder meer:

 • Zorg dat je de hoofdstructuur, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen helder in beeld hebt, maar wees daarnaast vooral creatief. Iedere crisis ontwikkelt zicht anders.
 • Laat het eerste uur van de ramp voor wat het is. Probeer overzicht te krijgen van wat er feitelijk is gebeurd.
 • Zorg ervoor dat je in dergelijke situaties snel de beschikbaarheid hebt over een noodverordening.
 • Een A4-tje met daarop samengevat de belangrijkste zaken waar je op moet letten in een crisissituatie, is erg handig.
 • Zorg dat je alle betrokken partijen hebt opgenomen in je beleidsteam.
 • Draag er zorg voor dat ook je gemeentesecretaris geoefend is op het acteren in crisissituaties.
 • Wees je als bestuurder bewust van het feit dat je steeds wisselende rollen moet vervullen (tijdens persconferentie, in opvangcentrum, etc.).
 • Informeer en betrek snel de gemeenteraad. Voorkom dat zij hun informatie eerst via de pers krijgen.
 • Organiseer ook goed je eigen aflossing in geval van langdurige afhandeling.
 • Maak ook de wethouders nadrukkelijk bewust van hun rol en verantwoordelijkheid tijdens een crisis.
 • Doorbreek het taboe op emotionele steun voor jezelf. Zowel tijdens als na afloop van de crisis.

Interview
Het complete interview met burgemeester Burgman kunt u hier als pdf-document downloaden.

Het interview is ook verschenen in de bundel 'Als dat maar goed gaat, bestuurlijke ervaringen met crises' door Wouter Jong en Roy Johannink, Enschede, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing (2005). Deze bundel (ISBN: 90-78228-01-6) is te bestellen à € 19,90 excl. verzendkosten via info@burgemeesters.nl.

Overige interviews
Meer interviews met burgemeesters en oud-burgemeesters zijn terug te vinden in dit overzicht.

U bent hier

<div></div>