Loco-burgemeester uit de luwte

Vier jaar lang is de eerste wethouder ook loco-burgemeester. Meestal is dat niet meer dan een titel, een extra regel in een functieomschrijving. Totdat de burgemeester op vakantie gaat en de loco zijn plaats inneemt. Binnenlandsbestuur.nl voelt zes reserveburgemeesters aan de tand. Vandaag die van Opsterland: Henk Hoen.

De gemeente Opsterland, kunt u daar iets meer over vertellen?
'Het is een heel complete gemeente. We hebben alles: veenweiden, water, bos, hei; noem het maar op. Vijftien kernen met een dorpshuis, dertien sportvelden, 29 scholen. Een grote en prachtige Friese plattelandsgemeente dus.’

Hoe is het om voor even burgemeester te zijn?
‘Rustig. Het collegeoverleg staat stil, de agenda is praktisch leeg en alle zaken voor de raad in september zijn geregeld. De komende weken heb ik een 103-jarige en twee echtparen die 65 jaar zijn getrouwd, allemaal goed voorbereid door de secretaresse. Verder onderhoud ik nauw contact met de ambtenaren en ik houd de vinger aan de pols in de gemeente.’

Is dat nodig?
‘Jazeker. We hebben bijvoorbeeld samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Heerenveen een algeheel rookverbod afgekondigd. Niemand mag buiten roken in verband met brandgevaar. We hebben een kwetsbaar gebied met bos en hei en er is nogal wat recreatie hier. Ik lees natuurlijk ook de politierapporten. Burenruzies in combinatie met de warmte en soms ook alcohol; het is een hete zomer.’

U was vorig jaar ook waarnemer. Wat hebt u toen meegemaakt?
‘Wat me het meest is bijgebleven zijn twee auto-ongelukken met dodelijke afloop. Als zoiets voorkomt, vraag ik de huisarts of de nabestaanden bezoek op prijs stellen. Dan ga ik langs. Het is moeilijk. Maar in zo’n geval denk ik: deze mensen hebben het nog veel moeilijker dan ik. Ze willen gewoon praten. Ik luister en dat wordt erg op prijs gesteld.’

Waren er ook heel leuke dingen?
‘Vorig jaar ben ik alle minicampings langsgefietst. Gewoon, kijken hoe het er aan toe ging. En ook alle drie grote campings. Ik had als wethouder recreatie in mijn portefeuille. Dan is het goed om je gezicht te laten zien. Dit jaar ga ik de vijf zwembaden langs. Een praatje maken, vragen hoe de zaken ervoor staan.’

U hebt een mooi vak in een mooie streek.
‘Ik ben Opsterlander van geboorte. Met uitzondering van de militaire dienst woon ik hier al 59 jaar. Ik ben ook best bekend hier, het is toch een publiek beroep. Soms wordt er wel een beetje op je gelet. Je moet dus zorgen dat je redelijk thuiskomt uit de lokale kroeg en waar het kan een voorbeeld zijn voor anderen. Als je dat vervelend vindt, moet je een ander beroep kiezen. Metselaar ofzo.’

Tips voor andere loco-burgemeesters?
‘Wij, bestuurders, zijn over het algemeen te weinig op straat. Als de rest van het college met vakantie is en de zaken liggen verder stil, pak dan eens de fiets en ga door de gemeente!’

Dit is de derde aflevering van een zestal vraaggesprekken met loco-burgemeesters. Op 7 augustus verschijnt deel vier van de serie

bron: www.binnenlandsbestuur.nl


U bent hier

<div></div>