Rampenbestrijding met groene rand

Tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht (2 en 9 juni), Koninklijke Luchtmacht (15 en 16 juni) en Koninklijke Marine (13, 14 en 15 juli) wordt speciale aandacht besteed aan de taken van de Nederlandse krijgsmacht in eigen land. Deze campagne met het motto "Ontdek wat Defensie doet voor jouw veiligheid" gaat deze week tijdens de Internationale Vakbeurs Incidentmanagement, Crisisbeheersing en rampenbestrijding (IVIC) van start.

De vakbeurs vindt plaats in het Autotron Rosmalen en duurt van 14 tot en met 18 mei.In de straat ‘civiel-militaire samenwerking’ is onder meer aandacht voor mogelijkheden bij verstoring van openbare orde; gewondenopvang en -transport; NBCR-verkenning en -ontsmetting; en explosievendreiging. Met een symposium op dinsdag 15 mei wil het Commando Landstrijdkrachten een extra bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking. Onder de titel ‘Sterk Staan’ is een dag georganiseerd voor vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, politie, brandweer, GHOR en Defensie. ’s Ochtends spreken deskundigen over ‘gezamenlijke voorbereiding: waarop, waarom, waarmee en met wie?’

Convenant
In 2006 hebben de ministeries van BZK, Justitie en Defensie nieuwe afspraken gemaakt voor hulpverlening in geval van crises en rampen. De algemene capaciteit van 3.000 militairen wordt tussen nu en 2012 verhoogd met 1.600 militairen tot 4.600. Dit extra contingent militairen zorgt voor specialistische capaciteit. Zo is er in Nederland sinds 1 januari een bataljon voor bewakings- en beveiligingstaken, twee schepen van de wacht, stafcapaciteit om een evacuatie aan te sturen, transportcapaciteit om burgers te evacueren, geneeskundige capaciteit (hulpposten, delen van een veldhospitaal en een ziekenautopeloton) en opvangcapaciteit per provincie. Ook wordt vanaf dit jaar constructiecapaciteit beschikbaar gesteld voor aanleg van een noodconstructie en brugcapaciteit. Vanaf 1 januari 2008 komen daar mobiele grondradarsystemen, onbemande vliegtuigen, verbindingscapaciteit ten behoeve van civiele actiecentra en back-up luchtverkeersleiding in Schiphol bij. Met ingang van januari 2010 komt er extra EOD-capaciteit bij, vanaf januari 2011 worden twee eenheden voor havenbescherming beschikbaar gesteld en vanaf januari 2012 extra NBC capaciteit.

U bent hier

<div></div>