Links

Hieronder treft u links aan naar websites van een aantal organisaties die voor burgemeesters van belang kunnen zijn.

Mogelijk kent u ook andere organisaties die voor burgemeesters interessant kunnen zijn. U kunt deze doorgeven aan het secretariaat van het NGB via info@burgemeesters.nl

Ministerie van BZK
Politieke ambtsdragers

Verenigingen lokaal bestuur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Raadsledenvereniging 
Vereniging van Gemeentesecretarissen
Vereniging van Griffiers
Wethoudersvereniging  

Bestuurdersverenigingen
CDA
ChristenUnie               
D66   
Groen Links
PvdA (Centrum voor Lokaal Bestuur)
VVD
SGP

Openbare orde en veiligheid 
Zie voor links op het gebied van crisisbeheersing de aparte sectie op deze site

Overige links op het gebied van openbare orde en veiligheid:
Regioburgemeesters
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Project veilige gemeenten
Terrorismebestrijding (Nationaal Coördinator)
Veiligheidsprogramma Rijksoverheid

Bestuur en democratie
Lokale democratie in beweging
Integriteit overheid
Prodemos
Raad voor het Openbaar Bestuur
 


Ministeries en parlement
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Veiligheid en  Justitie
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Internationaal en Europa
Association des maires de france 
Citymayors 
Europese Unie
Worldmayor

U bent hier

<div></div>