Jacqueline Koops-Scheele nieuwe burgemeester Heerde

afbeelding van koops

De gemeenteraad van Heerde heeft op maandagavond 10 december 2018 mevrouw J.A. Koops-Scheele (48 jaar, ChristenUnie) voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Heerde.

Mevrouw J.A. Koops-Scheele (Jacqueline) is zeven jaar wethouder geweest, waarvan drie jaar in Stichtse Vecht (mei 2015 - mei 2018) en vier jaar in Amstelveen (april 2010 - april 2014). Daarnaast is zij vijf jaar gemeenteraadslid geweest in Amstelveen. Na haar opleiding Nederlands Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden heeft zij veertien jaar als advocaat gewerkt. Naast advocaat was zij ook mediator.

De nieuwe burgemeester volgt Fred de Graaf op, die waarnemend burgemeester is sinds het vertrek van Inez Pijnenburg in 2017.

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die op 19 september 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. De vertrouwenscommissie bestond uit de fractievoorzitters Jan Tuinman CU-SGP (tevens voorzitter), Joke Grotenhuis (CDA), Wim de Weerdt (GBP), Beerd Volkers (VVD), Dianneke Landman (D66/GL) en Bram Horst (PvdA), wethouder Wolbert Meijer als adviseur en Ben van Zuthem en Bianca Espeldoorn als ondersteuners en (plaatsvervangend) secretaris.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. De gemeenteraad gaat ervan uit dat mevrouw J.A. Koops-Scheele op 1 februari 2019 als nieuwe burgemeester van Heerde aantreedt.

U bent hier

<div></div>