Akkoord Rijk-VNG over uitvoering oude en nieuwe Vreemdelingenwet

Staatssecretaris Albayrak van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben op grond van het coalitieakkoord “Samen Werken, Samen Leven” een onderhandelaarsakkoord bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet en de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. In het akkoord staat hoe de afwikkeling van de oude wet zal worden uitgevoerd en op welke wijze personen die tot de doelgroep behoren, zullen inburgeren en integreren in de Nederlandse samenleving. Lees verder op VNG net.

U bent hier

<div></div>