Femke Halsema burgemeester Amsterdam

afbeelding van halsema

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten Femke Halsema voor te dragen als kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam.

“Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid”, aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd. (foto: Tessa Posthuma de Boer)

Vervolg
Het besluit van de gemeenteraad wordt nu aan de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister brengt vervolgens een voorstel in de ministerraad en zorgt uiteindelijk voor een benoemingsbesluit. Naar verwachting wordt Halsema in de zomer geïnstalleerd.

Waarnemer
Femke Halsema is opvolger van burgemeester Van der Laan die op 5 oktober 2017 overleed. Na overleg met de fractievoorzitters heeft de commissaris van de Koning besloten om de heer Van Aartsen met ingang van 4 december 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van Amsterdam. De waarnemend burgemeester zal in functie blijven tot het aantreden van Femke Halsema.

U bent hier

<div></div>