Marga Vermue nieuwe burgemeester Sluis

afbeelding van vermue

De gemeenteraad van Sluis heeft op 20 juli 2017 besloten mevrouw mr. Marga M.D. Vermue (1962) bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis.

Momenteel is mevrouw Vermue burgemeester van de gemeente Cranendonck (Noord-Brabant). Vanaf 1986 tot en met 1998 is zij als ambtenaar werkzaam geweest bij ondermeer de gemeente Wouw, Veere en het ministerie van EZ (juridische zaken). Van 1990 tot 1992 was zij raadslid in de gemeente Borsele. Van 1998 tot en met 2002 was zij senior juridisch bedrijfsadviseur bij een accountantskantoor. Vanaf 2002 tot en met 2012 was zijn wethouder in de gemeente Borsele en tevens eerste loco-burgemeester. Vanaf 2012 tot heden is zij burgemeester van de gemeente Cranendonck.

De gemeenteraad van Sluis heeft er alle vertrouwen in dat in mevrouw Vermue een uitstekende burgemeester is gevonden. Iemand die de belangen van Sluis kan behartigen; een enthousiast en ervaren bestuurder. Zij heeft de in de profielschets vermelde bestuursstijlen (verbinder en aanjager) in huis. Zij heeft aangetoond dat zij zich goed heeft verdiept in de actuele bestuurlijke situatie van onze gemeente en de regio. Verder heeft zij, vanuit haar vorige en huidige functies, veel kennis van het openbaar bestuur in al zijn facetten. Zij heeft affiniteit met de regio en het agrarische karakter van onze streek. De gemeenteraad ziet in haar een burgermoeder voor de inwoners van de gemeente Sluis en is van mening dat zij deze rol dan ook met gezag en met respect zal weten neer te zetten. Verder is de gemeenteraad ervan overtuigd dat mevrouw Vermue open zal staan voor onze samen-leving in al haar verscheidenheid en daaraan actief zal gaan deelnemen.
De installatie van mevrouw Vermue is voorzien eind september begin oktober 2017.

U bent hier

<div></div>