Herman Klitsie waarnemend burgemeester in Goes

afbeelding van klitsie

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft de heer H.W.M. (Herman) Klitsie (1949) benoemd als waarnemend burgemeester van Goes. Zijn benoeming gaat in op 8 september 2017. Dit besluit volgt op de benoeming van de  heer L.J. (René) Verhulst als burgemeester van de gemeente Ede per diezelfde datum.

Hedenavond heeft de heer Klitsie kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Goes, die op positieve wijze konden worden afgerond met de ondertekening van het benoemingsbesluit. Het gemeentebestuur van Goes is verheugd over de benoeming en kijkt uit naar een goede samenwerking met de heer Klitsie.

Eerder heeft de commissaris van de Koning al gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en wethouders van Goes. In deze gesprekken is besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen teneinde de periode tussen het vertrek van burgemeester Verhulst en de benoeming van een nieuwe burgemeester van Goes te overbruggen.

Zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal de commissaris van de Koning wederom met de fractievoorzitters en de wethouders in overleg treden en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren over de openstelling van de vacature.

De heer Klitsie was eerder burgemeester in Woensdrecht en in Oss. Van juli 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend burgemeester in Rijswijk. Sinds 2012 heeft de heer Klitsie verschillende opdrachten als adviseur in het openbaar bestuur vervuld. Hij is op dit moment onder meer voorzitter van de raad van toezicht van de Filios scholengroep.

De datum voor zijn installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.

U bent hier

<div></div>