Ter Horst bezorgd om rampenplannen

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing. De plannen zijn vaak wel op orde, maar sluiten volgens haar niet goed aan op de praktijk.

Dat schrijft Ter Horst aan de Tweede Kamer in reactie op de rapportage van provincies hoe zij zijn voorbereid op een ramp. ‘Het maken van de plannen lijkt een doel op zich geworden te zijn’, schrijft Ter Horst. Ze worden niet goed vertaald en daardoor ontstaan volgens de minister ‘planfixatie en schijnveiligheid’.

Ter Horst ziet kansen voor meer effectiviteit in de Wet Veiligheidsrisico’s. Daarin staan meer algemene operationele plannen opgenomen. Veel regio’s zijn volgens de minister al begonnen met verbeteringen. ‘Naar mijn idee is dit een teken dat de regio’s zelf ook doordrongen zijn van de noodzaak en verbetering op dit vlak’, schrijft de minister.

Het schort in de regio’s nog aan goede afstemming binnen de meldkamer en erbuiten. Zo blijkt dat niet overal afspraken met buurgemeenten zijn gemaakt om snel over meer hulpverleners te beschikken. De samenwerking tussen de verschillende diensten, zoals brandweer en politie, blijft volgens Ter Horst nog steeds gehinderd door verschotting. De nadruk in de planvorming moet volgens de minister meer liggen op het hebben van een kwalitatief voldoende organisatie voor de uitvoering. ‘Er is nog veel werk aan de winkel’, aldus Ter Horst.

Bron - www.Binnenlandsbestuur.nl

U bent hier

<div></div>