Raad Stede Broec draagt Ronald Wortelboer voor

afbeelding van wortelboer

De gemeenteraad van Stede Broec heeft 18 mei een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt wordt op 13 juli Ronald Wortelboer geïnstalleerd als burgemeester van Stede Broec.

De vertrouwenscommissie omschrijft Ronald Wortelboer als enthousiast, ambitieus en erg betrokken bij de regio West-Friesland. Hij heeft een duidelijke visie op het burgemeestersambt. Hij is analytisch ingesteld. Hij is open en duidelijk in de communicatie. Signalen oppikken, anderen motiveren en coachen zijn zijn sterke punten. Hij is rustig en authentiek. Hij kan goed aansluiting vinden bij de cultuur en de mensen. Dat maakt dat hij ook goed invulling zou kunnen geven aan zijn rol als ‘burgervader’. Hij heeft een goed gevoel voor humor. Gezien zijn achtergrond beschikt hij ten aanzien van het ambt van burgemeester over veel kennis. Hij is een stevige persoonlijkheid en heeft een uitgebreid netwerk binnen de provincie Noord-Holland en ook daarbuiten.

Hij is al geruime tijd werkzaam in als kabinetschef bij de provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij senior beleidsadviseur en beleidsmedewerker. Qua politieke voorkeur is hij liberaal en voelt hij zich thuis bij de VVD. Hij is getrouwd en zal zich vestigen in Stede Broec.

Met de voordracht van Ronald Wortelboer door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Verwacht wordt dat hij op 13 juli 2017 tijdens een bijzondere raadsvergadering wordt geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

De heer Wortelboer is erg blij. Hij heeft de voordracht van de gemeenteraad met genoegen aanvaard.

U bent hier

<div></div>