Koos Karssen waarnemend burgemeester Waddinxveen

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 20 februari 2017 de heer drs. J.A. (Koos) Karssen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Waddinxveen. De heer Karssen is 72 jaar en lid van het CDA.

De burgemeester van Waddinxveen, de heer drs. H.P.L. Cremers, heeft eind 2016 aangekondigd het ambt per 1 november 2017 te zullen neerleggen. Begin januari van dit jaar zag de burgemeester zich echter onverwacht genoodzaakt om vanwege gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk neer te leggen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het herstel van de burgemeester nog enige tijd in beslag zal nemen.

De commissaris van de Koning heeft de fractievoorzitters van Waddinxveen uitgenodigd voor een gesprek over de ontstane situatie. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen heeft de commissaris na goed overleg besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen en heeft hij met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over het gewenste profiel van de waarnemer. Na dit overleg heeft de commissaris de heer Karssen voorgesteld als waarnemend burgemeester van Waddinxveen. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om de heer Karssen als waarnemend burgemeester te benoemen.

Vanaf 20 februari zal de heer Karssen de taken van burgemeester Cremers waarnemen, totdat hij zijn werk weer kan hervatten. Vooruitlopend op de beëdiging zal de heer Karssen deze week kennismakingsgesprekken voeren op het gemeentehuis. De vacature die per 1 november ontstaat door het vertrek van burgemeester Cremers zal worden opengesteld. Naar verwachting treedt de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester op 6 november 2017 aan.

De heer Karssen heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Van 2003 tot november 2014 was de heer Karssen kroonbenoemde en vervolgens waarnemend burgemeester van Maassluis. Op dit moment is zijn hoofdfunctie het voorzitterschap van de Midden-Delfland Vereniging, de St. Maritiem. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van Erfgoed R’dam (Elbe) en voorzitter van de cliëntenraad van het Franciscus/Vlietland ziekenhuis.

U bent hier

<div></div>