Joris Bengevoord voorgedragen in Winterswijk

afbeelding van Bengevoord

De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Winterswijk. De gemeenteraad van Winterswijk heeft dat donderdagavond 9 februari in een extra raadsvergadering unaniem besloten. Hij wordt de opvolger van Thijs van Beem.

De heer Bengevoord is 32 jaar en geboren in Winterswijk. Hij woont in Tilburg en is sinds 2010 actief in de Tilburgse gemeentepolitiek, eerst als commissielid, daarna als raadslid. Sinds 2013 is hij fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Tilburg. In Tilburg is hij unaniem gekozen als voorzitter van een experimentele werkgroep, die samen met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de ambtelijke organisatie én de stad werkt aan een agenda voor het Sociaal Domein. Daarnaast is de heer Bengevoord voorzitter van de Themacommissie Leefbaarheid in de gemeente Tilburg. Ook in het verleden heeft de heer Bengevoord diverse bestuursfuncties vervuld. Sinds 2010 is hij algemeen directeur van het familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. De heer Bengevoord woont samen met de heer A.A.J.W. van Bavel. 

De heer Bengevoord is ambitieus en enthousiast en beschikt over natuurlijk leiderschap. Een proactieve verbinder die oog heeft voor de problemen van deze tijd en in staat wordt geacht op inspirerende en eigentijdse wijze vorm te geven aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Hij beweegt zich gemakkelijk in groepen en is voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar. De gemeenteraad ziet in hem het boegbeeld dat niet zal aarzelen samen met betrokkenen maatschappelijke kwesties op de agenda te zetten. Naar overtuiging van de raad is de heer  Bengevoord in staat zich krachtig in te zetten voor de belangen van Winterswijk zonder daarbij de belangen van de Achterhoek als geheel uit het oog te verliezen. De heer Bengevoord kent de gemeente en haar omgeving en spreekt goed Duits.

De vertrouwenscommissie – bestaande uit de raadsleden Henk Jan Tannemaat (WB), Wim Elferdink (CDA), Inge klein Gunnewiek (VVD), Elvira Schepers (PvdA), Jeroen Rensen (SP) en Franklin Vlam (D66), aangevuld met de adviseurs Ilse Saris (wethouder) en Alwin Oortgiesen (algemeen directeur) –  heeft in de afgelopen weken deze aanbeveling voorbereid op basis van de op 10 oktober 2016 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

Met de aanbeveling van de heer Bengevoord komt de afronding van de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester in zicht. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissaris van de Koning in Gelderland verzonden. De minister volgt in beginsel de aanbeveling van de raad op in zijn voordracht aan de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de benoeming een feit. De installatie en beëdiging van de heer Bengevoord is voorzien op vrijdagmiddag 21 april in theater De Storm.

U bent hier

<div></div>