Beauty contest prachtwijken

'Prachtwijken' heten ze sinds kort: de wijken waar het soms wat minder mee gaat, maar waar professionals en bewoners hard bezig zijn om daar verandering in aan te brengen. Ter ondersteuning en aanmoediging van al die initiatieven heeft organisatie-adviesbureau De Beuk in samenwerking met KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing een prijsvraag uitgeschreven.

De stadswijken staan opnieuw volop in de publieke en politieke belangstelling. Veel wijken hebben te kampen met een grote diversiteit aan problemen, zoals een slechte woon- en/of bouwtechnische staat van de woningen, werkloosheid, schoolverzuim, vandalisme, criminaliteit en spanningen tussen verschillende leefstijlen. Om deze problematiek de baas te worden werken bewoners en professionals hard aan verschillende programma’s en projecten. Hiertoe worden steeds meer nieuwe, creatieve en innovatieve coalities gesloten in onder andere de ketens wonen-leren-werken en wonen-welzijn-zorg. Samenwerkingsverbanden die, ter lering en inspiratie volop aandacht verdienen. Reden voor organisatie-adviesbureau De Beuk een prijsvraag uit te schrijven. Een initiatief dat KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing van harte ondersteunt.

Inschrijving
Personen, organisaties en samenwerkingsverbanden die op een effectieve of verfrissende manier aan prachtwijken werken, kunnen zichzelf nomineren voor deze beauty contest. Inschrijven kan tot 14 mei. Hoge ogen gooien de projecten waar: 

  • inspirerende samenwerking bestaat tussen bewoners en professionals 
  • werkers uit verschillende hoeken (wonen, welzijn, werk, sport, cultuur) over elkaars schutting kijken en slim samenwerken 
  • de focus op resultaat samengaat met een focus op participatie en leren 
  • ruimte is voor diversiteit én maatwerk 
  • men werkt vanuit een visie én met praktische oplossingen.

Jury
Een deskundige jury beoordeelt de ingezonden suggesties en de nominaties.
- Paul Depla, wethouder Ruimte & Bouwen, Sport, Werk & Inkomen gemeente Nijmegen
- Marian ter Haar, sectormanager Welzijn en Gezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Beweging
- Greetje Lubbi, commissaris bij corporatie De Alliantie
- Karin Schrederhof, directeur Pact Op Zuid/Rotterdam
- Hendrien Witte, directeur Aedes, branchevereniging voor woningcorporaties
- Olof van de Wal, directeur KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
- Yung Lie, adviseur bij De Beuk, is secretaris van de jury.

Prijs
De winnaars krijgen: 

  • een Beauty Contest Award 
  • de titel ‘Meest effectieve, verfrissende prachtwerker(s) aan een Prachtwijk’ 
  • de gelegenheid om de Ik-Ver-Tel-Mee videozuil in te zetten, waarmee ze geïnteresseerden hun mening kunnen laten geven over een vraagstuk in hun Prachtwijk.
  • Tevens zullen de genomineerden uitgebreide, landelijke aandacht krijgen via de communicatiekanalen van KEI.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het themadiner 'Prachtwijken in de maak' dat De Beuk op 7 juni in Utrecht organiseert.

Meer informatie en inschrijfformulieren op www.beuk.nl  en/of www.kei-centrum.nl/beautycontest
Contactpersoon, secretaris van de jury: Yung Lie, ylie@beuk.nl , 06-53 58 86 84

U bent hier

<div></div>