10/10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Deze week kwam een nieuw rapport uit van het WODC. Het gaat over de manier waarop individueel ongenoegen zich kan bundelen en leiden tot (openbare) ordeverstoringen. Het legt de variabelen bloot die verklaren waarom in het ene geval de vlam in de pan slaat en in een - op het oog vergelijkbare situatie - de ordeverstoring uitblijft. 

Uit het rapport:

Gewelddadig conflictgedrag ™‡Ž††ƒ†‹‰…‘‹…‰‡†ƒ‰ komt slechts in een klein deel van protesten voor. Het komt bovendien voor in situaties die weinig met ongenoegen te maken hebben (bijvoorbeeld onder hooligans). Bij geweld door of jegens de politie en geweld tussen groepen burgers spelen verwachtingen vooraf van geweldgebruik in het verleden of omdat men angstig is, dan neemt de kans dat geweld wordt gebruikt toe. Er spelen iets andere emoties dan bij protest: walging, minachting en wraak zijn van belang. Ook plunderingen kunnen ‡‡‘ƒ…‘Œin de context van grootschalige geweldpleging (iets wat overigens vrij zeldzaam is) dan zien we dat de voorspellers van plundering deels overeen komen met de voorspellers van andere vormen van geweldpleging. Maar plunderingen in groepsverband hoeven geen collectieve oorsprong te hebben. Als de mogelijkheid zich voordoet om ongestraft te plunderen dan kan zich een gelegenheidscoalitie vormen bestaande uit meerdere individuen met soms zeer uiteenlopende motieven zoals winstbejag of persoonlijk ongenoegen.
 
Al met al is het een rapport dat het lezen waard is. 
 

10 oktober 2014
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Het rapport Van collectief ongenoegen tot ordeverstoring door RuG-onderzoekers Postmes, van Bezouw en Kutlaca.

De samenvatting van het rapport.

naar vorige weblog over de rol van burgemeesters na de ramp met MH17.

 

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>