25/09 Betrokkenheid in nafase MH17

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ondersteunt burgemeesters bij crises, door eerdere ervaringen op een collegiale wijze door te geven. Rond het ongeluk met vlucht MH17 heeft het NGB nauw contact onderhouden met burgemeesters van gemeenten waar de slachtoffers vandaan kwamen. In regelmatige e-mail nieuwsbrieven zijn aandachtspunten en adviezen gedeeld.
 
In het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing dat vandaag is verschenen, is een artikel opgenomen waarin we de rol van burgemeesters in de ramp met vlucht MH17 toelichten. Dit artikel is hier te downloaden.
 
25 september 2014
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog over de crisisondersteuning van het NGB.

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>