17/09 Veiligheid in het sociale netwerk

De manier waarop de decentralisaties hun doorwerking krijgen in het veiligheidsdomein, moet zich nog uitkristalliseren. Maar vooralsnog is duidelijk dat er met de drie decentralisaties een hele zwik nieuwe partijen aan boord komt, die elk hun eigen invloed binnen het veiligheidsdomein krijgen. Mocht zich bijvoorbeeld een probleem voordoen met het toezicht op minderjarigen, dan zijn scenario's denkbaar dat een gemeente te maken krijgt met bureau Jeugdzorg, een justitiële jeugdinstelling, een pleegzorginstelling, een Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering, het OM en wellicht de GGZ. 

In lijn met de bestuurlijke netwerkkaarten die voor het crisisveld zijn gemaakt, waarmee burgemeesters een overzicht krijgen van de spelers bij bijv. een drinkwaterprobleem, stroomuitval of een kernongeval, lijkt het niet onwenselijk om ook het speelveld van de decentralisaties in kaart te brengen. Want het is een veld dat uit tal van spelers staat met elk hun eigen rol en expertise. Zodat de burgemeester, de wethouder Jeugd en de veiligheidsstaf weten wie welke rol heeft als het onverhoopt misgaat.

17 september 2014
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?

 

naar vorige weblog over de crisisondersteuning van het NGB.

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>