13/07 Crisisondersteuning door NGB - Hoe en wat?

Met enige regelmaat krijgen we de vraag wat onze crisisondersteuning voor burgemeesters en loco-burgemeesters precies inhoudt. Kortgezegd is het NGB dag en nacht belbaar om bestuurlijke lessen en ervaringen in te winnen en te adviseren over de inzet van bevoegdheden en crisiscommunicatie. Wij doen dit nu sinds 2007 en hebben in de ondersteuning over tal van crises ervaringen opgedaan, die we graag willen delen zodat gemeenten, burgemeesters en loco's daar hun voordelen mee kunnen doen.

De advisering is gratis (gesubsidieerd door VenJ) en vrijblijvend. Gemiddeld hebben we tegenwoordig zo'n vijf keer per week contact met burgemeesters over uiteenlopende zaken. Van kleine incidenten met een grote lokale impact, tot grotere crises. Burgemeesters of hun adviseurs kunnen ons bellen, maar in sommige gevallen nemen wij zelf ook contact op als wij denken dat het verstandig is om proactief een les mee te geven. Indachtig het credo van Donald Rumsfeld: "je weet niet wat je niet weet". Wij kunnen soms op basis van eerdere ervaringen helpen om te anticiperen en mee te denken over hetgeen er achter een crisis wegkomt. Daarentegen: als wij het beeld hebben dat het prima loopt, zijn wij er wars van om ons met een crisis te 'bemoeien'.

In de ondersteuning hebben we vooral contact met de burgemeester, zijn/haar communicatieadviseur en de adviseur crisisbeheersing. Veelal op afstand (per mail en telefoon), in uitzonderlijke gevallen ook ter plaatse. Een voorbeeld van deze buitencategorie waren de Facebookrellen in Haren.

In de komende zomerweken is ons piket verdeeld. Via telefoonnummer 070-373 8080 is te horen wie er op dat moment vanuit het NGB ondersteuning biedt.

Tot slot: de ervaringen en lessen die we opdoen houden we niet alleen voor onszelf. Twee publicaties zijn met name relevant voor bestuurders en hun adviseurs die met crises te maken krijgen. Het gaat om de handreiking "Bestuurlijke aandachtspunten bij crises" en onze 'Mindmap' die de belangrijkste zaken weergeeft waar een burgemeester aan moet denken als deze te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis. Beide zijn hieronder te downloaden.

13 juli 2014
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?

 

naar vorige weblog over de twitterende crisisprofessional.

 

 

 

 

U bent hier

<div></div>