21/01 Mondelinge overeenkomsten tijdens crises

Vorige week werd bekend dat de gemeente Moerdijk een miljoen euro terugkrijgt van het bedrijf Wilchem. Het bedrijf was kort na de brand ingehuurd door Chemie-Pack om het bluswater te verwijderen. Het bluswater werd opgeslagen in de boot Pafos. Er werden meer kosten gemaakt dan het bij de opdracht door Chemie-Pack gegeven bedrag van 300.000 euro. Wilchem verhaalde die meerkosten op de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk werd in eerste instantie veroordeeld om te betalen aan Wilchem, maar het Gerechtshof heeft nu de gemeente Moerdijk in het gelijk gesteld. De gemeente heeft nooit opdracht gegeven voor het verwijderen van het bluswater aan Wilchem. De gemeente ontvangt nu ruim een miljoen euro terug.

Het arrest is hier te downloaden. Het bevestigt nog maar eens de les dat het belangrijk is om tijdens crises alle civiel-rechtelijke zaken zo snel en helder mogelijk vast te leggen. In de hectiek van een crisis bestaat de neiging om snelle, mondelinge afspraken te maken. Deze casus laat zien dat het behoorlijke financiele consequenties kan hebben als zaken in de nasleep onhelder blijven. 

21 januari 2014
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog over een evaluatie die is opgesteld naar aanleiding van de Kroning in april 2013

 

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>