Jaap Paans beoogd voorzitter VvG

De Vereniging van Griffiers krijgt een nieuwe voorzitter. Het bestuur van de Vereniging van Griffiers stelt de leden voor Jaap Paans op 9 maart te benoemen als de nieuwe voorzitter van de VvG. Onder zijn leiding denkt het bestuur gericht en energiek aan de slag te kunnen met het aanpakken van de belangrijkste opgaven voor de VvG. Jaap volgt hiermee Jan Dirk Pruim op, die eerder aangaf niet voor een nieuwe periode herbenoemd te willen worden.

Het bestuur van de VvG heeft in december het functieprofiel voor de nieuwe voorzitter onder de leden bekend gemaakt. Tot 26 januari waren de leden in de gelegenheid zich te kandideren voor het voorzitterschap. Een adviescommissie uit het bestuur heeft gesprekken gevoerd met drie, allen zeer geschikte kandidaten. Na rijp beraad is het bestuur tot het besluit gekomen om Jaap Paans als kandidaat-voorzitter aan de leden voor te dragen.

Het bestuur hoopt dat de leden op 9 maart a.s. tijdens een extra ledenvergadering deze voordracht zullen volgen. Jaap Paans is sinds 2002 griffier in Dordrecht en griffier van de Drechtsteden. Hij is 38 jaar oud.

Bron - VvG

U bent hier

<div></div>