Groningen begint met huisverbod

Groningen begint vandaag als eerste gemeente van Nederland met het opleggen van een huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. Drie gemeenten zijn uitgekozen om een proef met het huisverbod te doen. Venlo begint over twee weken en weer twee weken daarna zal ook Amsterdam beginnen.

De gemeenten lopen daarmee vooruit op een wet die het huisverbod mogelijk maakt. De wet ligt nog voor behandeling bij de Tweede Kamer. Totdat die daadwerkelijk in werking treedt zal een huisverbod vrijwillig zijn. ‘Enkelvoudig het feit dat een betrokkene terugkeert naar huis tijdens de pilot is niet strafbaar, als het wet is wel’, zegt Patrick Mikkelson, woordvoerder van het minister van Justitie.

De proef in Groningen duurt negen maanden. De uitvoering is in handen van Toevluchtsoord Groningen die al zo’n dertig jaar ervaring heeft met de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Groningen het eerst klaar is voor de start. ‘Een aantal voorwaarden om mee te doen hadden we al op orde. Zo bestaat hier al een samenwerkingsverband tussen de instanties op het gebied van huiselijk geweld’, zegt Lienja van Eijkern, projectleider pilot huisverbod Groningen.

In Groningen is het niet de burgemeester die de maatregel oplegt. Hij heeft die taak overgedragen aan de hulpofficier van Justitie. De burgemeester wordt wel op de hoogte gehouden van het opleggen van zo’n maatregel.

De maatregel is nog vrijwillig en verkeert nu als het ware in de testfase. ‘Wij krijgen de mogelijkheid het risicotaxatieinstrument te testen. Dat is een soort vragenlijst voor de hulpofficier om te kijken of in een bepaald geval een huisverbod moet worden opgelegd. Daarnaast kunnen we kijken of de hulpverlening en de samenwerking tussen de partijen goed werkt’, aldus Mikkelson. Zowel het ministerie als de projectleider in Groningen verwachten wel dat daders meewerken aan een huisverbod. ‘De ervaring leert dat ook de daders op het moment van crisis willen dat het beter gaat en dat het ophoudt’, zegt Eijkern. Als de dader daarna toch terugkeert naar huis, kan niemand iets daartegen doen. Ín zo’n geval hebben we wel geregeld dat er altijd opvang is voor de achterblijvers, zodat zij geen onnodig gevaar lopen’, aldus de Groningse projectleider.

In Groningen is nog niet duidelijk hoeveel huisverboden er komen. ‘Wij gaan uit van tachtig per jaar, voor negen maanden kom je dan op zestig, maar als we de politie moeten geloven worden dat er veel meer’, aldus Eijkern.

Bron - www.binnenlandsbestuur.nl

U bent hier

<div></div>