Veenendaal niet-ontvankelijk in zaak tegen veroordeelde zedendelinquent

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde woensdag dat de gemeente Veenendaal niet-ontvankelijk is in haar vordering tegen een veroordeelde zedendelinquent. De gemeente mag dus aan de man geen andere maatregelen opleggen dan de strafrechter al heeft gedaan. De gemeente wilde nog een elftal extra maatregelen aan de man opleggen en had daarom een kort geding bij de civiele rechter aangespannen.

Niet-ontvankelijk
De rechter heeft onderzocht of de gemeente Veenendaal naast haar bevoegdheid in het bestuursrecht en de mogelijkheden die het strafrecht biedt, ook via de civiele rechter maatregelen mag opleggen. De rechter concludeerde dat de gang naar de civiele rechter in dit geval een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrecht is.
De rechter oordeelde dat het de bevoegdheid van de strafrechter is om naast een straf aanvullende maatregelen op te leggen. De strafrechter neemt een beslissing gebaseerd op het volledige strafdossier, dat bestaat uit alle politiële maar ook alle persoonsgegevens van de verdachte. De gemeente of de burgemeester beschikt daar niet over. Ook de civiele rechter beschikt niet over deze gegevens. Een gewogen beslissing over de noodzaak van de door de gemeente gewenste maatregelen kan de civiele rechter dan ook niet maken.
Juridisch gezien komt de rechter niet tot een inhoudelijke beoordeling van de elf geëiste maatregelen omdat de gemeente niet-ontvankelijk is. De rechter heeft de zaak toch inhoudelijk bekeken omdat in deze zaak veel onrust bestaat over de terugkeer van de man in de gemeente.

Geen onrechtmatige daad
De rechter begrijpt dat de terugkeer van de man in de wijk voor een aantal omwonenden gevoelens van angst en bezorgdheid oproept. De man werd eerder veroordeeld voor ontucht met een minderjarige en voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. De rechter vindt dit ernstige feiten, maar vindt ook dat niet het oog verloren mag worden dat het ‘pedofiel-zijn’ als zodanig niet onrechtmatig is. Dat is alleen het geval als de man handelingen zou verrichten die de integriteit van iemand kan aantasten. Sinds zijn vrijlating zijn er geen aanwijzingen dat de man onrechtmatig handelt of gaat handelen. Daarnaast houdt de man zich aan opgelegde maatregelen van de strafrechter. Hij moet zich houden aan het reclasseringstoezicht, in therapie gaan, zijn computer laten controleren op aanwezigheid van kinderporno en mag uiteraard geen strafbare feiten plegen. Als de man één van deze maatregelen overtreedt, loopt hij het risico opnieuw de gevangenis in te moeten.
Dit betekent dat ook als de gemeente wel ontvankelijk was de vordering alsnog zou zijn afgewezen omdat de man geen onrechtmatige daad heeft gepleegd.

U bent hier

<div></div>