Professionalisering

Het Genootschap verzorgt een uitgebreid opleidingenprogramma die leden van het Genootschap kunnen bekijken op het besloten gedeelte van de website. Het programma bestaat uit opleidingen voor zowel startende burgemeesters als burgemeesters die al langer het ambt bekleden. De thema’s van de opleidingen zijn: publiek leiderschap, rollen en rolopvattingen, openbare orde & veiligheid, mediation, communicatie & informatie, de startende burgemeester, loopbaanoriëntatie, crisisbeheersing en avondbijeenkomsten met actuele thema’s. De opleidingen vinden verspreid over het jaar plaats. De inschrijvingen vinden aan de hand van een opleidingengids aan het begin van het jaar plaats.

De Burgemeestersconferenties (voorheen Lochemconferenties) vinden jaarlijks aan het begin van het jaar plaats in de vorm van zes conferenties van 3 dagen. De conferenties hebben een informatief en informeel karakter; de mogelijkheid om ervaring te delen met collega’s maar ook het op doen van nieuwe kennis. De opleidingen van het Genootschap variëren sterk: van Het Initiatief voor startende burgemeesters tot intervisie voor burgemeesters die al enkele of meer jaren in functie zijn; van eendaagse workshops tot meerdaagse leergangen. De opleidingen zijn gedefinieerd in termen van de bestuurscompetenties van burgemeesters en worden gefinancierd uit het Professionaliseringsfonds Burgemeesters.

Commissie professionalisering
Binnen het Nederlands Genootschap bestaat de Commissie Professionalisering, die het bestuur adviseert over alle zaken op professionaliseringsgebied. De Commissie verzorgt ook elk jaar de Burgeremeesersconferenties. De commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
- Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam
Leden:

- Jan de Boer, burgemeester van Den Helder
- Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen
- Jeroen Gebben, burgemeester van Tytsjerksteradiel
- Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente
- Ryan Palmen, burgemeester van Horst aan de Maas
- Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam
- Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt
- Marga Vermue, burgemeester van Sluis

 

U bent hier

<div></div>