07/10 Rapport Hoekstra

Vorige week kwam het langverwachte rapport van de commissie Hoekstra uit. De reacties van VNG en Veiligheidsberaad moeten nog komen, maar over het algemeen lijkt iedereen zich te kunnen vinden in de constatering dat de regio's inmiddels goed op weg zijn en de veiligheidsregio's de gelegenheid moeten krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Teleurstellend was echter de wetstechnische kant van het verhaal. Er was stille hoop dat de onderzoekers met de stofkam door de wet zouden zijn gegaan en de onlogica er op onderdelen uit zou zijn gehaald. Zoals de eerste artikelen van de Wet veiligheidsregio´s die stellen dat de burgemeester in GRIP3 alleen over rampen gaat en niet over crises, maar wel over die laatste categorie calamiteiten moet communiceren. Geestig genoeg maken ook de onderzoekers zelf de fout door de rampen en crises als synoniemen te gebruiken en te spreken over ramp of crisis (sic!) op lokaal niveau (bijv. pag 51 van het WODC-rapport).

Ook artikel 55 Wvr over de vergoeding na rampen (geen crises!) werd door de onderzoekers van de commissie Hoekstra onberoerd gelaten. Het gegeven dat het wetsartikel in de praktijk tot grote problemen leidt doordat het onderliggende besluit nog is gebaseerd op de oude Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), mocht niet baten. Het is een tegenvaller voor iedereen die in de praktijk met de Wet veiligheidsregio's moet werken.

7 oktober 2013
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog over Is de mythe zelf een mythe?

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>