18/07 De loco aan zet

Loco voor de leeuwen (Nederlands Genootschap van BurgemeestersIn deze vakantieperiode zal op diverse plaatsen in het land het burgemeesterschap in de handen van de locoburgemeester liggen, gebaseerd op artikel 77 van de Gemeentewet:

1. Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

2. Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

Doorgaans worden binnen een college van B&W de vakanties onderling afgestemd, zodat er geen beroep hoeft te worden gedaan op het tweede lid. Toch komt het sporadisch voor dat er inderdaad een raadslid in de functie van burgemeester treedt. Dit was onder meer het geval in Amsterdam, toen daar in 2008 het hele college op hetzelfde moment op vakantie was. Zie oa het artikel in Trouw daarover. 

In geval van crises kunnen ook de loco's een beroep doen op de ondersteuning van de eigen ambtenaren crisisbeheersing, de Veiligheidsregio en het NGB, dat 24 uur per dag te bereiken is via 070-3738080. Daarnaast kunnen zij terugvallen op de ervaringen uit de publicatie "Loco voor de leeuwen", waarin wethouders aan het woord komen over crises die zij in de hoedanigheid van locoburgemeester hebben meegemaakt. De publicatie is hier als PDF te downloaden. Het boek is in 2009 uitgebracht in een samenwerking tussen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging.

Tot slot wijzen we loco's graag op de Handreiking bestuurlijk handelen bij crises, waar de belangrijkste aandachtspunten zijn samengevat. Die handreiking is hier te downloaden.

18 juli 2013
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog over het rapport Bevolkingszorg op orde

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>