21/06 Communiceren over milieuincidenten

Gisteren presenteerde het RIVM de nieuwe publicatie over "Communiceren over milieu-incidenten" op een bijeenkomst met burgemeesters. Het geeft een actuele stand van zaken over de manier waarop de overheid bij grote branden en milieu-incidenten idealiter communiceert. Het NGB heeft bij de totstandkoming geparticipeerd in de klankbordgroep.

Een aantal aandachtspunten:

  • Sluit aan op de beleving (perceptie) van de bevolking, ook als die niet strookt met de feitelijke resultaten uit metingen etc.
  • Rook is hoe dan ook gevaarlijk. Geef mensen het advies mee om sowieso uit de rook te blijven.
  • Geef inhoudelijke informatie waar het kan, maar deel ook 'procesinformatie' (wat wordt er gedaan aan de calamiteit)
  • Toon betrokkenheid, geef duidelijkheid over de crisisaanpak en laat waar nodig medeleven en begrip zien.

 

Klik hieronder voor de brochure (samenvatting) en het onderliggende advies:

 

21 juni 2013
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

U bent hier

<div></div>