Gemeenten onwetend over brandweer

Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen of beperkt zicht op de prestaties van de brandweer. Het merendeel weet niet hoe vaak de brandweer uitrukt en hebben geen actuele betrouwbare informatie over het functioneren. Het college van burgemeester en wethouders kan daardoor niet goed sturen en de gemeenteraad kan niet controleren.


Dat blijkt uit het rapport ‘Bestuurlijke aansturing van de brandweerzorg’ dat minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, colleges van B&W en alle gemeenteraden in het land heeft gestuurd. Het thema brandweerzorg blijkt niet hoog op de politieke agenda te staan en daardoor komt de kwaliteit van de brandweerzorg maar weinig aan de orde in raadsvergaderingen. De informatie die wel bij de gemeenteraad terechtkomt is vaak summier gaat vooral over de kosten. De prestaties zijn daaruit niet af te lezen.


In veel gemeenten zijn de brandweerlieden volgens het onderzoek door een tekort aan personeel niet in staat alle taken adequaat uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het controleren van gebruiksvergunningen om te bepalen of gebouwen wel brandveilig zijn.


Remkes onderschrijft de conclusies uit het rapport. Hij vindt dat de brandweerzorg hoger op de agenda moet. De bestuurlijke betrokkenheid moet zich niet beperken tot de gewone begroting en verantwoording, maar moet zich volgens Remkes ook richten op de prestaties en de kwaliteit van de brandweerzorg. Hij vindt dat gemeenten het personeelstekort snel moeten wegwerken. De minister denkt wel dat veel van de gesignaleerde problemen zullen verdwijnen als de Wet op de Veiligheidsregio’s van kracht is. Het beheer van de brandweer ligt dan bij de regio. Dat wetsvoorstel ligt nu voor advies bij Raad van State en zal daarna worden behandeld in de Tweede Kamer.

Bron - www.binnenlandsbestuur.nl

U bent hier

<div></div>