26/05 De burger en de prof

Het aantal burgers dat zich aanmeldde om mee te helpen met de zoektocht naar de vermiste broertjes Julian en Ruben was ongekend. Vanuit verschillende hoeken kwamen initiatieven tot stand om mee te helpen met de zoektocht. Het is een fenomeen dat al langer speelt, maar met deze zaak volop in de belangstelling kwam.

De politie van de eenheid Midden-Nederland heeft de zoektochten vrij snel trachten te reguleren. Dat is waarschijnlijk ook de beste oplossing. Want voorkomen moet worden dat mensen op eigen houtje gaan zoeken en daarmee - ongewild en ongemerkt - cruciale sporen vernietigen. Het vereist enige coordinatie en afstemming. Tussen goedwillende burgers enerzijds en de professionals van de politie anderzijds. Waarbij het soms nodig is om procedures toe te lichten en bijvoorbeeld aan te geven dat een speurhond in Nederland aan hoge eisen voldoet, goed getraind is en met GPS een gebied in kaart brengt. Maar dat het weinig zin (meer) heeft om een dergelijke hond te laten zoeken in een gebied waar vlak daarvoor tientallen mensen zijn geweest. De volgorde van zoekacties kan dus cruciaal zijn.

Het is aan de profs om de prioriteiten te stellen en in te schatten waar en wanneer de burgerhulp de grootste toegevoegde waarde heeft. Burgemeesters zullen worden aangesproken op hun verbindende rol tussen de maatschappij die vrijwillig hulp wil aanbieden en de profs die volgens de eigen strikte procedures een operationeel plan willen uitvoeren. Vandaar dat we als NGB ons verder zullen verdiepen in deze materie, om handvatten te krijgen die ervoor zorgen dat gezamenlijk het beste resultaat wordt bereikt.

26 mei 2013
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Klik hier door naar de website van de Stichting Reddingshonden RHWW

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

U bent hier

<div></div>