06/05 Praktische gids voor noodplanning

Vorige week bracht het nationale crisiscentrum van België een handreiking uit onder de titel "Praktische gids voor burgemeesters in nood". Van tijd tot tijd kan het verhelderend zijn om de inhoud van dergelijke gidsen tot je te nemen. Het leidt ertoe dat je weer eens met een andere bril naar de eigen rampenbestrijding en crisisbeheersing gaat kijken.

De Belgen werken met de term 'noodsituatie'. Waar wij sinds de invoering van de Wet veiligheidsregio's stoeien met wettelijke begrippen rampenbestrijding en crisisbeheersing, laat een noodsituatie zich in de Belgische wet beschrijven als "elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken." Geen kunstmatig (?) onderscheid tussen rampsituaties (waar een burgemeester krachtens art 5 Wvr over gaat) en crisissituaties (waar hij krachtens art 7 Wvr niet over gaat maar wel over moet communiceren), maar een duidelijke omschrijving die ook het grijze gebied tussen rampen en crises meepakt. Feitelijk gaat het om alle situaties waarvan de omvang de gewone reactiecapaciteit overtreft.

In de handreiking wordt nadrukkelijk gekeken hoe de zelfredzaamheid van burgers een plek in de 'noodplanning' kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door vrijwilligers in te schakelen bij de alarmeringen van medeburgers of het organiseren van noodopvang. Verschillende gemeenten beschikken daarvoor al over telefoonlijsten met vrijwilligers die kunnen worden ingeschakeld om zandzakken te vullen, informatiebrieven rond te delen en dergelijke. In Nederland kennen we de voorbeelden van de voetbalclub, schouting of vrijwilligers van de brandweer die dergelijke taken op zich nemen, maar een lijst van vrijwilligers die de gemeente in noodsituaties ten dienste staan is mij onbekend.

Voor de adviseurs crisisbeheersing staan er wellicht nog meer van dergelijke verfrissende ideeen in, die ook in Nederland de crisisbeheersing weer verder kunnen verfijnen.

6 mei 2013
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Download hier de "Praktische gids voor burgemeesters in nood" van het Belgische nationale crisiscentrum.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

U bent hier

<div></div>