20/04 Nood breekt wet

Gisteren sprak het NGB op het congres "Nood breekt wet" van de studieverenigingen J.B.S.V. Dorknoper en Frederik van der Marck van de Groninger rechtenfaculteit. Het ging daarbij met name om de interactie tussen noodbevelen, noodverordeningen, de lichte bevelsbevoegdheid (art 172 lid 3 Gemeentewet) en de inperking van grondrechten als persvrijheid, ongestoord priveleven, vrijheid van nieuwsgaring en recht op demomnstreren. Waarbij soms ook de regelgeving uit de functionele keten en de Algemene wet op het binnentreden om de hoek komen kijken. 

Dat situaties juridisch gecompliceerd in elkaar steken kwam vorig jaar mooi naar voren in de evaluatie van de gemeente Vlagtwedde over de beeindiging van het tentenkamp in Ter Apel. Het is juridisch gezien vaak geen sinecure om een crisis op de juiste manier aan te vliegen. Zo kwamen tijdens het symposium verschillende noodverordeningen langs die juridische manco's vertoonden. Zoals de noodverordening van Moerdijk die was mede-ondertekend door de loco-burgemeester van Moerdijk (bij GRIP4 was de handtekening van de vz Veiligheidsregio afdoende), de noodverordening tijdens het hoogwater waarbij de handtekening van de vz van de Veiligheidsregio ontbrak (in strijd met art 39 Wvr) en de noodverordening van de gemeente Haren, die zich enkel richtte op de openbare weg en niet op de openbare ruimten (parken, pleinen).

Het NGB is voornemens om het zakboek met openbare orde bevoegdheden op korte termijn te updaten. Maar alleen een update van het zakboek lijkt onvoldoende. De materie laat duidelijk zien dat het noodrecht een vak apart is, dat aandacht verdient binnen gemeenten en Veiligheidsregio's.

20 april 2013
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

U bent hier

<div></div>