Antoine Walraven voorgedragen als nieuwe burgemeester van Mill en Sint Hubert

afbeelding van walraven

De gemeenteraad draagt de heer Antoine Walraven voor als nieuwe burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit heeft de raad besloten tijdens een extra raadsvergadering op maandag 8 april 2013. In een besloten bijeenkomst heeft de vertrouwenscommissie haar keuze toegelicht, evenals de afwegingen die zij bij de selectie gemaakt heeft. De gemeenteraad heeft vervolgens de aanbeveling van de vertrouwenscommissie overgenomen.

Antoine Walraven woont in Best en is sinds 2010 wethouder in deze gemeente. In deze functie heeft hij onder andere financiën, economische ontwikkelingen en centrumontwikkelingen in zijn portefeuille. Hij is 46 jaar, getrouwd met Susan en vader van twee kinderen: Stijn en Jasper.

 Na een baan als stedenbouwkundig en planologisch beleidsmedewerker bij de gemeente Landgraaf was Antoine Walraven in verschillende rollen werkzaam bij adviesbureaus op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling. Van 2004 tot 2010 was hij raadslid in de VVD-fractie.

 De gemeenteraad ziet in deze kandidaat de ideale opvolger van voormalig burgemeester Hans Verheijen. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Albert de Maeyer: "Antoine Walraven is jong en ambitieus en heeft een frisse blik. Met  zijn op inhoud gerichte gedrevenheid, uitgebreide netwerk en naadloze aansluiting op de Mill en Sint Hubertse praktijk heeft hij ons overtuigd. Hij voldoet hiermee volledig aan het door ons opgestelde profiel van de nieuwe burgemeester."

 De Commissaris van de Koningin, de heer W. van der Donk, is inmiddels op de hoogte gesteld van de voordracht. De vertrouwenscommissie stuurt de voordracht toe aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De regerende vorst benoemt de nieuwe burgemeester. Vermoedelijk vindt in juni de installatie plaats.

In totaal waren er 20 sollicitanten voor het burgemeesterschap in Mill en Sint Hubert.

 

U bent hier

<div></div>