Raad Buren beveelt Jan de Boer aan als nieuwe burgemeester

afbeelding van jandeboer

De gemeenteraad van Buren draagt Jan de Boer (D66) voor als nieuwe burgemeester. Hij volgt Klaas Tammes op, die met pensioen gaat. De heer De Boer is 43 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen van 14 en 3 jaar. De heer de Boer (D66) is wethouder van de gemeente Landsmeer (Noord-Holland). Daar heeft hij de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, personeel en organisatie, dienstverlening en automatisering en openbare ruimte.   

Naast zijn wethouderschap is hij bestuurslid van Present, organisatie voor basisonderwijs in West-Friesland Oost.

De heer De Boer heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij heeft een opleiding bedrijfseconomie en volgt nu een Masterstudie Public en Non-profit Management. In 1995 startte hij als docent  economie aan het Midden-Kennemerland College in Beverwijk. Daarna was hij docent economie aan de Tabor Scholengemeenschap in Hoorn.

Zijn eerste stappen op het gebied van het lokale bestuur zette hij in de periode 2002 - 2006 als gemeenteraadslid van de gemeente Hoorn. Van 2006 tot 2010 was hij wethouder van de gemeente Hoorn. Vervolgens was hij een korte periode wethouder van de gemeente Harlingen. Op dit moment is hij wethouder van de gemeente Landsmeer.

De heer De Boer reageert enthousiast:

Ik vind het een hele grote eer en zie er naar uit om burgemeester te zijn van de dorpsgemeenschappen, organisatie en bestuur. Het DNA van de gemeente Buren met zijn fruitteelt, raakt me. Ik ben zelf in West-Friesland opgegroeid tussen de fruitbomen en heb hier een grote affiniteit mee.

Naar de mening van de Vertrouwenscommissie is de heer De Boer een enthousiaste, betrokken en resultaatgerichte leider. Daarnaast maakt hij een bijzonder energieke indruk en weet te relativeren. De commissie is ervan overtuigd dat hij zich snel inwerkt en naast een goed burgemeester ook een uitstekend ambassadeur en boegbeeld voor Buren zal zijn. Hij is in staat om snel een voor Buren belangrijk netwerk op te bouwen.

Vervolg procedure
De voordracht van de gemeenteraad gaat als aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarna volgt de benoeming door de Kroon (Koningin en ministers) van de burgemeester. De laatste stap in de procedure is het afnemen van de eed of de belofte door de commissaris van de Koningin van Gelderland (CdK), gevolgd door de installatie van de burgemeester door de gemeenteraad. Volgens planning vindt dit plaats op maandag 6 mei 2013.

U bent hier

<div></div>