28/03 Verantwoording en manieren van evalueren

In 2009 bracht het NGB de publicatie 'Verantwoording in woord en daad' uit, waarin het COT een overzicht gaf van verschillende onderdelen van het verantwoordingsproces na rampen en crises. Daarin staat de politieke verantwoording in de plaatselijke gemeenteraad centraal.

Met het rapport van Van Duin en Tops over het schietincident in Alphen aan den Rijn in het achterhoofd is het goed om te realiseren dat er ook in de vorm van een evaluatie verschillende aanvliegroutes te ontdekken zijn. De meer klassieke evaluatie gaat vooral in op de schuldvraag en benoemt, in- of expliciet, hoe het optreden van deze of gene heeft geleid tot het onheil dat is losgebarsten. Van Duin en Tops gooiden hun evaluatie over een andere boeg. Zonder al te zeer in te gaan op causaliteiten en oorzaak-gevolg-relaties, benaderden zij de casus Alphen aan den Rijn vooral als een analyse van dilemma's. Daarin staat de volgende vraag centraal; Voor welke dilemma's werden de operationele diensten en het bestuur gesteld en welke voors en tegens speelden bij elk van die dilemma's mee?

Uitgaande van het gegeven dat een gemeenteraad een goede positie in het verantwoordingsproces behoort te hebben, lijkt een dilemma-rapport passender dan de meer klassieke benadering waarin de schuld bij één partij wordt gelegd. Want dan wordt de raad door de onderzoeker min of meer voor een voldongen feit gesteld. Als een onafhankelijke commissie na maanden van onderzoek een oordeel velt, wie is de raad om daar aan te twijfelen? De raad kan het hooguit dunnetjes overdoen. Een evaluatie die primair uit een opsomming van de dilemma's bestaat, laat voor een gemeenteraad nog wat te kiezen. In die zin doet die benadering meer recht aan de positie van een raad die in de nafase geacht wordt het uiteindelijke oordeel over partijen te vellen.

28 maart 2013
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Klik hier door voor het rapport "Verantwoording in woord en daad".

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier

<div></div>