03/03 Onderzoeksraad voor veiligheid

Afgelopen zaterdag opperde Annie Brouwer-Korf, tot voor kort vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in het Dagblad van het Noorden om de onderzoeksbevoegdheden van de raad uit te breiden. Tot op heden mag de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) geen openbare orde verstoringen onderzoeken. De Rijkswet op de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verbiedt dat vooralsnog in artikel 2 lid a. Brouwer-Korf wil dat de Raad het in de toekomst wel mag onderzoeken.

De reden van de uitzondering is onder meer in een wetgevingsoverleg op 16 juni 2003 aan de orde gekomen (klik door voor het verslag). Daarin stelde toenmalig minister Remkes dat het bij voorvallen op het terrein van de verstoring van de openbare orde draait om de manier waarop de burgemeester, de officier van justitie en de onder dat gezag staande politie van hun wettelijke bevoegdheden gebruik hebben gemaakt. De burgemeester is daarbij verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. De minister van Justitie is voor het handelen van het openbaar ministerie verantwoording schuldig aan de Kamer. Tot slot stelde de minister vast dat de politie in het kader van het landelijke referentiekader conflict- en crisisbeheersing sowieso ieder grootschalig en bijzonder optreden inzake de openbare orde zou evalueren.

Inmiddels heeft de Onderzoeksraad een rijke historie van evaluaties. Er is nu wel wat voor te zeggen om de onderzoekservaring te benutten door het onderzoeksdomein uit te breiden tot de `verstoringen van de openbare orde´. Maar dan is het wel wenselijk om de doorloop van de onderzoeken behoorlijk te versnellen. Want de onderzoeken van de Onderzoeksraad blinken uit in zorgvuldigheid, maar komen vaak pas een jaar na het incident naar buiten. Zo kwam het rapport over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk na 13 maanden naar buiten, het rapport over de Cellenbrand op Schiphol-Oost nam 11 maanden in beslag.

Richting een gemeenteraad is het ondoenlijk en onwenselijk om de verantwoording over de inzet van bevoegdheden meer dan een jaar te moeten pauzeren, in afwachting van het definitieve rapport. Een tussenvorm, waarbij de Onderzoeksraad eerst een quickscan uitbrengt en later met een diepgravender rapport komt, zou meer oog hebben voor de dynamiek van de lokale politiek zonder aan kwaliteit in te boeten.

3 maart 2013
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees hier het artikel met Annie Brouwer-Korf waarin ze spreekt over de openbare orde incidenten.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

U bent hier

<div></div>