18/01 Informatieuitwisseling ziekenhuizen

Afgelopen week kwam een handreiking uit, waarin verschillende partijen uit de witte kolom de afspraken hebben beschreven met het openbaar bestuur. Het gaat daarbij om de informatie-uitwisseling bij rampen en crises. Totnogtoe was het beroepsgeheim daarin nog wel eens een barriere, waardoor het openbaar bestuur niet altijd wist hoeveel slachtoffers er in welk ziekenhuis waren ondergebracht.

Een voorbeeld van de fricties die het in het verleden opleverde werd bijvoorbeeld gegeven door Rinda den Besten, die als wethouder in Utrecht betrokken was bij de ingestorte werftrap in augustus 2006. In een interview in Loco voor de Leeuwen zegt zij:

'Als gemeente zochten we contact met de getroffenen, om hen een hart onder de riem te steken en een bloemetje te sturen. Maar we kregen nauwelijks een ingang bij de ziekenhuizen. Ze waren erg terughoudend. Ongeveer vijftien mensen waren afgevoerd, maar vanwege de privacyregelgeving wilden de ziekenhuizen niet zeggen wie in welk ziekenhuis was ondergebracht. Later werd duidelijk dat een iemand levensgevaarlijk gewond was geraakt, maar op dat moment tastten we nog volledig in het duister over de aard van de verwondingen. Misschien hadden wij het aan onszelf te wijten, omdat wij niet contentieus hadden opgeschreven wie waar naartoe was afgevoerd. Dat schrijven de procedures van CRIB, het Centrale Registratie Informatiebureau dat onderdeel is van het rampenplan, eigenlijk voor. Wij stelden een telefoonnummer in voor iedereen die op zoek was naar mensen die op de plaats van het incident waren geweest. Maar zonder input  vanuit de ziekenhuizen wordt het dan lastig om iedereen op de juiste manier te kunnen informeren.’

Met de nieuwe afspraken wordt deze 'hobbel' weggenomen. De directeur publieke gezondheid vormt vanaf nu de schakel tussen het openbaar bestuur enerzijds en de betrokken ziekenhuizen anderzijds.

18 januari 2013
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen?
Klik hier door voor de handreiking op de website van het Veiligheidsberaad.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 
 
 

 

U bent hier

<div></div>