30/11 Onderzoek na crises

Afgelopen tijd ontstond er enig gemor over de lange doorloop van het onderzoek naar de Facebookrellen van de commissie Cohen. Het onderzoek neemt enkele maanden in beslag, wat alleszins redelijk lijkt als je de uitgebreide lijst met onderzoeksvragen ziet waarmee de commissie op pad is gestuurd.

Een doorlooptijd van ca 6 maanden lijkt lang, maar valt mee in het licht van eerdere onderzoeken zoals het IOOV rapport na Moerdijk (ca 9 maanden) en het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na Moerdijk (ca 1 jaar).

Toch lijkt een dergelijke lange doorloop onhaalbaar te worden in de politieke en bestuurlijke drukte die in de nasleep van crises ontstaat. Terwijl de gemeenteraad de uitkomsten van het onderzoek afwacht, doen verschillende media een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. Vooruitlopend op een evaluatieonderzoek willen ze alvast de onderliggende verslagen en besluiten in kunnen zien om daar eigen conclusies aan te verbinden. Deze verzoeken worden doorgaans niet gehonoreerd. De stukken worden dan vrijgegeven zodra ook het eindrapport wordt aangeboden aan de opdrachtgever, zodat de gemeenteraad en media alle informatie hebben om hun oordeel over de crisisaanpak te vellen.

Om te voorkomen dat betrokken bestuurders maandenlang geen reactie kunnen en willen geven "omdat het onderzoek nog loopt" lijkt het wenselijk om in het vervolg aan te sturen op een korte quickscan. Na deze quickscan kan een diepgravender onderzoek volgen. Maar aan de hand van de quickscan liggen dan vroeg in het traject de feiten op tafel, waarna de conclusies en aanbevelingen op een later moment volgen. Wellicht dat die aanpak voor inwoners, raad, bestuurder en media de druk wat van de ketel haalt.

30 november 2012
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

U bent hier

<div></div>