23/11 Verzakking winkelcentrum 't Loon

Verzakking 't Loon in Heerlen
Vorige week kwamen diverse onderzoeken uit naar de verzakkingen bij het winkelcentrum 't Loon in Heerlen. Een daarvan betrof de evaluatie van de crisisorganisatie. Dat rapport is hier te downloaden.

Het onderzoek naar het functioneren van de crisisorganisatie is uitgevoerd door de bureaus Beeldvormer en Twijnstra Gudde. Zij vinden allebei dat de crisisorganisatie in het algemeen goed heeft gefunctioneerd. Ze geven ook aan dat sommige dingen in onze organisatie nog beter kunnen. Bijvoorbeeld dat het contact tussen communicatie en callcenter beter moet. De mensen aan de telefoon kunnen dan gemakkelijker vragen van burgers beantwoorden. En ook had de gemeente de direct betrokkenen na de sloop regelmatiger op de hoogte moeten houden van de ontwikkelingen.

De bewoners, omwonenden en media zijn positief over de informatie die zij ontvingen van de gemeente ten tijde van de crisis, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De bewoners en omwonenden ervoeren de gemeente als persoonlijk betrokken bij hun situatie en het waarborgen van hun veiligheid. Minder positieve ervaringen omtrent (externe) informatievoorziening zijn er vanaf de nazorgfase. Allerlei vragen over de toekomst van ’t Loon en uitkomsten van de bodemonderzoeken, zijn in de optiek van bewoners, omwonenden en winkeliers gevoelsmatig onvoldoende beantwoord (pag 44).

23 november 2012
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen
Klik door voor een eerder interview over deze casus met burgemeester Depla.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

U bent hier

<div></div>