Harm-Jan van Schaik nieuwe burgemeester Harderwijk

afbeelding van vanschaik

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 21 november 2012 in een bijzondere raadsvergadering H.J. (Harm-Jan) van Schaik bij de Kroon aanbevolen voor de benoeming als burgemeester van de gemeente Harderwijk.

De heer Van Schaik beschikt over bestuurlijke ervaring en affiniteit met lokale politiek. Hij is op dit moment werkzaam als manager en MT-lid bij de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Daarvoor was hij voor het CDA wethouder van het stadsdeel Amsterdam-Noord (89.000 inwoners). De heer van Schaik is getrouwd. Zijn vrouw en hij hebben vier kinderen.

De gemeente Harderwijk zoekt sinds het vertrek van John Berends op 12 mei 2012 een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie, bestaande uit leden van de 7 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. De profielschets kwam mede tot stand door bijdragen uit de Harderwijker samenleving. Er hebben 33 kandidaten op de vacature gereageerd. In een besloten raadsvergadering op 21 november 2012 heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar werkzaamheden. Tijdens de vergadering heeft de raad unaniem het besluit genomen dat Harm-Jan van Schaik als eerste kandidaat wordt aanbevolen voor het ambt van burgemeester van Harderwijk.

De aanbeveling van de Harderwijker gemeenteraad wordt door tussenkomst van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koningin, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een raadsvergadering worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Annelies van der Kolk het ambt van burgemeester waarnemen.
 

U bent hier

<div></div>