13/11 Rijksbrede versterking van herstel en nazorg

In oktober kwam een publicatie uit van de NCTV over nazorg. Onder de titel "Richting geven aan de laatste schakel: nazorg" wordt op Rijksniveau gekeken naar de dreigingen en de capaciteiten om in de nafase een situatie weer te kunnen herstellen.

De focus van de publicatie ligt op Rijksniveau, maar geeft wel een aantal aardige noties mee op basis van de internationale literatuur. Zo bleek tijdens de nafase van orkaan Katrina en de aardbeving in L'Aquila dat "de lokale respons bij een catatsrofe moet worden versterkt in plaats van vervangen of overvleugeld door externe assistentie. Het nationale niveau moet zich vooral richten op harmonisatie, coordinatie en ondersteuning van lokale inspanningen." Na de Tsunami constateerde een internationale evaluatiecommissie dat 'crucial lokale capaciteiten door internationale hulporganisaties en media zijn onderschat en de aansluiting op vaardigheden van lokale actoren en de contextspecfieke behoeften onder de maat bleven".

Mede naar aanleiding van de Nederlandse ervaringen na de brand in Moerdijk stelt het ministerie voor om in de nafasetrajecten waar het Rijk bij betrokken is consequent een afstemmingsdialoog te zoeken met de desbetreffende regio. Door beleidsmatig en inhoudelijk de afstemming te zoeken kunnen de processen op gemeentelijk/regionaal niveau en nationaal niveau elkaar versterken, maar met oog voor de lokale/regionale capaciteiten en wensen. Het is een mooie opzet om in die omstandigheden de krachten van Rijk en regio te bundelen.

13 november 2012
NGB/Wouter Jong

 

Verder lezen
Download hier de publicatie `Rijksbrede versterking van herstel en nazorg`.

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

U bent hier

<div></div>