05/10 Evaluatie hoogwater Groningen

Begin januari 2012 bedreigden hoogwatersituaties de Groninger Tolberterpettenpolder en het gebied rond Woltersum. De Veiligheidsregio heeft hier een eigen evaluatie over gemaakt, die een combinatie is van een door het NIFV-gemaakte analyse over de besluitvorming in het RBT en eigen leerarena's over oa ROT, crisiscommunicatie en informatiemanagement.

Het is jammer dat veel van de conclusies erg algemeen zijn gesteld en ze voor de lezer niet goed blootleggen waar dingen nu exact beter hadden gemoeten. Zoals "Binnen enkele kolommen die tijdens dit incident een belangrijke rol speelden is het informatiemanagement nog niet voldoende ontwikkeld" waarbij het onduidelijk blijft in welke kolommen het informatiemanagement niet goed verliep. Ook een analyse over de inzet van crisis.nl beschrijft alleen de discussie, maar niet de argumenten die in de overweging meespeelden om de site al dan niet in te zetten.

In de evaluatie "De dijk staat op springen" komen desondanks diverse observaties naar voren die ook voor andere regio's relevant kunnen zijn. Zoals de rol van de informatiemanager in een (R)BT, die meer moet zijn dan een notulist. Hij/zij moet de informatie als het ware veredelen en juist die rol kwam blijkbaar niet altijd even goed uit de verf, als we de conclusies en de illustratie op pagina 4 van het verslag moeten geloven.

Andere interessante punten die aan de orde komen zijn onder meer:

  • de noodzaak om mensen bij een evacuatie ook schriftelijk te informeren en
  • de overweging om in sommige gevallen het technisch voorzitterschap in het RBT in te voeren, waarbij de voorzitter ruimte heeft om zijn of haar eigen gedachten te vormen (zoals in het Amsterdamse crisisteam gebruikelijk is)
  • de noodzakelijke professionalisering van de juridische advisering
  • de noodzaak om de expertise en ervaring over de verwachte duur van het incident te verspreiden. Want in dit geval werd iedereen voortvarend ingezet bij de evacuatie van de Tolberterpettenpolder, terwijl er later nog een tweede polder achteraan kwam
  • en bekijk hoe je omgaat met journalisten die een bedreigd gebied willen betreden (ofwel: hoe garandeer je persvrijheid in een bedreigd gebied waar een noodverordening geldt).

Het is aan de andere regio´s om uit de veelheid van ervaringen de eigen conclusies te trekken. Maar dat er op tal van vlakken grote en kleine lessen zijn te leren, dat moge duidelijk zijn.

6 oktober 2012
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Verder lezen?
Klik door voor het verslag De dijk staat op springen van de Veiligheidsregio

Lees hier de weblog "Terugblik hoogwater Groningen" uit april 2012 met een link naar een achtergrondartikel uit het Dagblad van het Noorden

Over de persvrijheid in een bedreigd gebied werd in het kader van de Noorderpers Societeit in februari 2012 een bijeenkomst georganiseerd. Een verslag is hier te vinden.

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>