25/09 Facebookrellen

Afgelopen vrijdagavond was ik op het gemeentehuis in Haren voor wat inmiddels de Facebookrellen zijn gaan heten. Het zou de afsluiting worden van een intensief weekje waarin we van afstand meedachten over de casus. Althans dat dacht ik.

Vooraf was het voor alle betrokken partijen koffiedik kijken hoeveel mensen daadwerkelijk richting Haren zouden komen na de oproep die geen oproep was. Ook na een verzoek van de burgemeester om vooral niet te komen. Dat zo'n verzoek op sociale media niet altijd even veel impact heeft is nog te begrijpen. Maar dat ook professionele partijen het wettelijk gezag van een burgemeester zo naast zich neerleggen en hun kijkers en luisteraars vrolijk oproepen om naar Haren af te reizen stemt tot lichte droefheid.

Of de beslissingen die zijn genomen de juiste zijn, daar zal de onderzoekscommissie onder leiding van Job Cohen zich over uitspreken. En het is de vraag of er altijd pasklare antwoorden zijn te geven op de dilemma’s die in het crisisteam voorlagen. Zoals burgemeester Bats in de persconferentie op zaterdag ook schetste, zijn er soms meerdere oplossingen mogelijk. Met elk hun eigen voor- en nadelen. Een voorbeeld: in de persconferentie werd de vraag gesteld waarom de treinen nog in Haren stopten. Bats legde uit dat op het moment dat die vraag speelde vrijwel alle politie in Haren zat. Wil je een trein laten doorrijden naar Groningen, zonder dat daar politie aanwezig is? Het is een afweging waar geen pasklaar antwoord op bestaat.

Inmiddels gaat het onderzoek starten en zullen ook het NGB en ikzelf aan zelfreflectie doen. Hadden we andere interventies moeten voorstellen in het voortraject, waardoor de situatie niet zo was geëscaleerd? Wie het weet mag het zeggen, ik ben er zelf in elk geval nog niet uit.

25 september 2012
NGB/Wouter Jong

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>