13/09 Opleidingsproducten crisiscommunicatie GROOTER

Met veel inzet vanuit het veld heeft het project GROOTER vorige week de opleidingsproducten crisiscommunicatie opgeleverd. De profielen zijn te downloaden via de website van het Veiligheidsberaad.

In de profielen klinken de communicatielessen door van recente crises. Ze geven kortgezegd een overzicht van punten waar de buitenwereld de crisisorganisatie anno 2012 op mag afrekenen. In verschillende kerntaken wordt beschreven waar de communicatiefunctie aan moet voldoen en hoe deze vorm krijgt. Zo wordt bijvoorbeeld voor de communciatieadviseur in het beleidsteam omschreven dat deze adviseert over:

  • de  (strategische) communicatieaanpak,
  • de communicatieve implicaties van wat ter tafel komt tijdens de vergadering van het beleidsteam
  • hoe de zijn rol als boegbeeld en burgervader kan worden vervuld.

Waarbij uiteraard wordt geadviseerd op basis van een actuele omgevingsanalyse die doorlopend wordt aangevuld met de ‘perceptie van de buitenwereld’.

Al met al sluiten de profielen mooi aan bij de constatering die burgemeester Bruinooge op het congres van het Veiligheidsberaad ook al trok, toen hij zei dat er sprake is geweest van grote progressie binnen het vakgebied crisiscommunicatie, maar dat er nog altijd ruimte voor verbetering is. Met deze opleidingsprofielen heeft het veld een sterke verbeterslag aangebracht om de bevolking bij rampen en crises vanuit een realistisch kader tegemoet te treden.  

13 september 2012
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
De verschillende profielen zijn terug te vinden op de website van het Veiligheidsberaad. Lees hier ook het verslag van Piet Bruinooge (burgemeester Alkmaar) over zijn terugkoppeling van een bijeenkomst over crisiscommunicatie op het gezamenlijke congres van Veiligheidsberaad, NGB en VNG. 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>