29/08 Instituut Fysieke Veiligheid

Vandaag was het NGB aanwezig bij een bijeenkomst waarin het nieuw tot stand te brengen Instituut Fysieke Veiligheid uit de doeken werd gedaan. Als het wetsvoorstel ook door de senaat wordt aangenomen, krijgt het IFV onder meer de wettelijke taken op het gebied van opleiden en examineren, advies en kennisborging. Het wordt het centrale orgaan waar het nieuwe beleid op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing tot stand komt.

Er komt een stafafdeling Bedrijfsvoering, waarin de bedrijfsvoeringsprocessen van het IFV worden ondergebracht. Vanuit de business unit Beleids- en Bestuursondersteuning (BBO) worden het Veiligheidsberaad en de managementraden ondersteund. Het cluster Kennis (bestaande uit het Infopunt Veiligheid en de academies voor crisisbeheersing, brandweer, GHOR en de Academie voor Leiderschap van de Veiligheidsregio´s) heeft onderwijs en onderzoek als hoofdtaken. Het beheer van materiaal en materieel voor rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt ondergebracht in de business unit Materieel & Logistiek (voorheen het LFR, de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding). De verschillende lectoraten worden ondergebracht bij de academies. Daarnaast blijft ook een deel van het IFV zich oriënteren op de niet-wettelijke taken, zoals onderzoeksopdrachten en evaluaties.

Wat gaat het IFV voor de regio’s betekenen? Uitgangspunt is om de krachten te bundelen om crises en rampen te bestrijden door de achterliggende organisaties onder een dak te brengen. Voor burgemeesters betekent het dat de ondersteuning en advisering richting de regio’s beter wordt gestroomlijnd. Als voorbeeld werd de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s aangehaald, waarbij de punten die uit de evaluatie komen straks gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Met een centrale rol vanuit het IFV wordt dan voorkomen dat 25 regio’s ieder voor zich het wiel moeten uitvinden bij het doorvoeren van de aanbevelingen.

In de bestuursondersteuning wordt ervoor gezorgd dat de verschillende managementraden en het bestuur sneller op dezelfde lijn komen, door dubbelingen in de overleggen te elmineren bij de totstandkoming van het beleid. Aan het begin van een adviestraject wordt duidelijker afgesproken wie de primaire dossierhouder wordt. Elke bestuurscommissie van het Veiligheidsberaad heeft daarvoor een secretaris binnen de bestuursondersteuning die de 'rijpheid' van adviezen bewaakt. Van de dossierhouders worden verwacht dat ze nadrukkelijk ook input ophalen in de verschillende regio's.

De doelstelling die het IFV uiteindelijk voor ogen heeft is dat het ´ons IFV´wordt. Ook op het gebied van de gemeentelijke processen moet het volgens Bernt Schneiders, voorzitter van de stuurgroep, tot een nauwere samenwerking komen tussen de regio´s en het instituut. De uitvoering zal uiteindelijk in de regio moeten gebeuren, maar de interregionale stroomlijning in de voorbereiding kan in IFV-verband tot stand komen.

29 augustus 2012
NGB/Wouter Jong

Verder lezen?
Lees meer over de achtergronden op de website van het Veiligheidsberaad. 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>