20/08 Nieuwe interviewbundel NGB over GRIP0

De zomer zit erop en het is tijd voor nieuwe plannen. Bij het NGB betekent dat onder meer het werken aan een nieuwe interviewbundel, waarin een aantal van de eerder verschenen interviews uit het Burgemeestersblad en de website worden gebundeld. Als centrale thema komen de 'GRIP0'-incidenten aan bod. Het zijn de in omvang beperkte incidenten met een grote lokale en emotionele impact waarbij een burgemeester vol aan de bak moet. Het zijn crisiservaringen die ook aan de basis liggen van de scenario's die het NGB afgelopen jaar voor de Burgemeestersgame heeft geschreven. De interviews bevatten tal van relevante lessen voor de boegbeeldrol en de rol van crisis manager van een burgemeester.

In de interviewbundel die op stapel staat zal worden aangehaakt bij de eerder verschenen publicaties "Als het op communiceren aankomt" waarin de communicatie centraal stond en "Wereld van verschil", de bundel waarin getroffenen van rampen en crises aan het woord kwamen. Want de ervaring leert dat communicatie en de rol van getroffenen steevast van grote invloed zijn op de rol die een burgemeester lokaal zal spelen. Zoals ook in de weblog over de brand in De Punt (blog van april 2009) werd aangehaald gaat het er bij crises vaak om dat een burgemeester de juiste balans vindt. Een balans tussen de publieke rol van een burgemeester als boegbeeld voor het collectief enerzijds en de meer private kant van de boegbeeldrol anderzijds. In die rol ontfermt een burgemeester zich in 1-op-1 contact over getroffenen en hun directe omgeving.

In de bundel zullen we voortbouwen op de communicatiedrieslag 'duiding', 'informatievoorziening' en 'schadebeperking' uit `Als het op communiceren aankomt´, met dien verstande dat het mantra "de burgemeester moet duiden" wat genuanceerd zal worden. In de blog "Is er al geduid?" (augustus 2011) gaven we al aan dat het belang van de duidende rol in crisissituaties in de literatuur wel wordt onderschreven. Denk aan Karl Weick’s ‘Enacted Sensemaking in Crisis Situations en de rol van sense making in Arjen Boins 'The Politics of Crisis Management' die hierover in 1998 resp. 2005 al schreven. Maar in de (oefen)praktijk zien we dat "Als het op communiceren aankomt" ertoe heeft geleid dat crisiscommunicatie nu soms doorschiet in het duiden. Want soms is er meer behoefte aan ratio (feiten, informatie) dan aan de emotioneel getinte 'duiding' . Terwijl de buitenwereld via sociale media doorgaans prima aangeeft hoeveel duiding men van de burgemeester en overheid verwacht, wordt daar niet altijd naar gehandeld.

Tot slot zullen we nadrukkelijker stilstaan bij de bevoegdheden van burgemeesters, omdat de juridische context waarin een burgemeester opereert vaak de communicatieve en beleidsmatige speelruimte voor een burgemeester als crisismanager bepaalt.

Al met al zetten we met deze nieuwe interviewbundel de lijn voort die op initiatief van het Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing van Jan Mans is ingezet met  "Als dat maar goed gaat" (2005) en "Als het dan toch gebeurt" (2007). We hopen de bundel voor het eind van het jaar uit te brengen.

20 augustus 2012
NGB/Wouter Jong

 

naar vorige weblog

Kennis delen via twitter | crisisbeheersing | crisiscommunicatie | burgemeesters

 

 

U bent hier

<div></div>