Rapport commissie Noordanus: Bovenregionale samenwerking

De bestuurlijke werkgroep bovenregionale samenwerking heeft haar advies uitgebracht. De werkgroep onder leiding van burgemeester Noordanus (Tilburg) werd ingesteld door de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad om een advies op te stellen over noodzakelijke en gewenste samenwerking tussen overheden bij bovenregionale rampen en crises.

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na het incident in Moerdijk zijn duidelijk ter harte genomen. Er wordt in het rapport een klemmend beroep gedaan op het hanteren van een unité de doctrine en te voorkomen dat er bestuurlijke drukte en bemoeienis ontstaat die de uiteindelijke hulpverlening aan de burger belemmert en vertraagt.

Ook wordt een voorzet gedaan om een eenduidige GRIP-opschaling te hanteren en in regiogrensoverschrijdende gevallen ervoor te zorgen dat beide regio's in dezelfde GRIP-fase zitten. Dat moet de interregionale afstemming vergemakkelijken, een afstemming die haperde toen bij de brand in Moerdijk de ene regio (Zuid-Holland Zuid) al in GRIP4 werkte, terwijl de bronregio (Midden- en West-Brabant) nog in GRIP2 zat.

Ook voor crisisbeheersing geldt: "leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Het huidige pleidooi van de commissie Noordanus om naar uniforme afspraken toe te werken, brengt de professionalisering van de interregionale crisisbeheersing in elk geval weer een stapje dichterbij. 

Het rapport is hier te downloaden. 

Verder lezen?
Lees hier de Kabinetsreactie op het rapport

 

U bent hier

<div></div>